Deeksha Nederland

ONENESS DEEKSHA

 

"Zonder een wereldwijde omwenteling van het menselijk bewustzijn, zal er niets ten goede veranderen en de catastrofe waar de wereld voor staat - de ecologische, sociale, demografische, ja de totale neergang van de beschaving zal onvermijdelijk zijn."

                                               Václav Havel in 1990, eerste president van Tsjechië.

 

Deze site gaat over het grote transformatie proces waarin de wereld zich momenteel bevindt en de bijdrage die U hieraan kunt leveren door U open te stellen voor het fenomeen Oneness DeekshaTM, kortweg Deeksha (spreek uit diksja) genoemd.

Deeksha is een overdracht van transformerende Goddelijke energie en is publiekelijk beschikbaar sinds augustus 2003.
Deze energie-overdracht brengt een neurobiologische verandering in de hersenen tot stand, waardoor de activiteit van de zijkwabben van de hersenen wordt verplaatst naar de frontale hersenkwabben. Ook de chakra’s – energiecentra in ons fijnstoffelijk lichaam – worden door de energie van de Deeksha geactiveerd. Door Deeksha ga je lichamelijk, emotioneel, psychisch en spiritueel grote positieve veranderingen doormaken.

Vervolgens wordt, na een diepgaand transformatie-proces, de eenheid met de hele schepping en tenslotte met God, ervaren. We noemen dat Eenheidsbewustzijn, Godsbewustzijn of Christusbewustzijn. Het is een toestand van innerlijke vrede, liefde, vervulling en perfecte gezondheid. “Deeksha is de voortzetting van het werk dat Christus achterliet, in de Deeksha komen de mensen in contact met het Christusbewustzijn.” Jezus zelf kwam na een lange voorbereidingstijd in Eenheidsbewustzijn (Christusbewustzijn) door de doop in de rivier de Jordaan, waarna hij de Christus werd genoemd. Echter: "Het Licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen." (Joh. 1:5)
Deeksha wordt overgedragen via een handoplegging op het hoofd of op afstand via intentie.

Hiernaast ziet u twee aura foto’s van een 75 jarige vrouw vóór en na het ontvangen van haar allereerste Deeksha via handoplegging. Op de linkerfoto, genomen vóór de Deeksha, duiden de kleuren op een geremdheid in het uiten van haar gedachten en gevoelens naar anderen en op de rechterfoto, vijf minuten later genomen na het ontvangen van de Deeksha, duiden de kleuren erop dat deze vrouw in haar liefdeskracht is komen te staan, dat de kwaliteiten van haar hart zijn open gebloeid en dat kan ze nu naar haar omgeving tonen.

Hiernaast ziet u twee aurafoto’s van een 60 jarige man vóór en na het ontvangen van zijn eerste Deeksha op afstand. Op de linkerfoto duidt de kleur op een gevoel van afgescheidenheid met een neiging tot depressie; de rechterfoto is 5 minuten later gemaakt. In deze 5 minuten werd hem een afstandsdeeksha gegeven, dat wil zeggen dat de Deekshagever vanuit een andere locatie de Deeksha naar hem heeft gestuurd louter door intentie. De kleuren op deze rechter foto duiden op heelheid, een gevoel van verbondenheid met de omgeving.

Beide personen op bovenstaande foto’s beoefenden al meer dan 30 jaar de Transcendente Meditatie techniek, zoals onderwezen door wijlen Maharishi Mahesh Yogi.

AFSTANDSDEEKSHA

De Deeksha energie kan op verschillende manieren worden overgedragen.
Een veel toegepaste methode is via handoplegging op het hoofd.
Maar ook door oogcontact en door louter intentie van de Deekshagever is het mogelijk om de energie over te dragen.
Bij overdracht via intentie is het niet nodig dat gever en ontvanger bij elkaar in de buurt zitten, noch dat de gever en ontvanger elkaar persoonlijk kennen.
Zo is het mogelijk dat wanneer één of meer Deekshagevers de energie uitzenden, deze opgevangen kan worden door iedereen die op dat moment de intentie heeft om een Deeksha te ontvangen, waar op de wereld men zich maar bevindt.
Dat fenomeen noemen we (onpersoonlijke, anonieme) afstandsdeeksha.
U kunt zo vaak afstandsdeeksha ontvangen als goed voelt voor U.
Ook kinderen kunnen de afstandsdeeksha nemen, er zijn goede resultaten mee geboekt: betere schoolprestaties en meer harmonie in het dagelijks leven.
Wanneer U de afstandsdeeksha wilt ontvangen is het goed om:
 
1. Met gesloten ogen op een rustige plek te gaan zitten in een open houding d.w.z. met de voeten op de vloer zonder armen of benen te kruisen. Lotushouding  is wel oké maar niet nodig.
2. Innerlijk te vragen om een Deeksha te ontvangen.
3. De Moola Mantra te beluisteren gedurende een half uur en eventueel te mediteren of te bidden.
 
Als U het prettig vindt en de tijd heeft kunt U daarna nog enige minuten op de rug gaan liggen, met de armen naast het lichaam, de handpalmen omhoog. Dit om de energie goed te laten inwerken. Iedereen kan de Deeksha ontvangen met een bepaalde intentie.

Het is natuurlijk wel zo, dat een Deeksha via handoplegging meer concreet ervaren wordt.
 
Voor de Moola Mantra: www.olesol.dk/start/


Voor het ontvangen van de afstandsdeeksha kunt u gaan naar:
www.onenessnederland.nl/activiteiten/online-deeksha.html

HET GOUDEN TIJDPERK

De kalenders van zowel de oude Grieken, Chinezen, Egyptenaren en Maya’s eindigen allemaal rond 2011/ 2012. Dit duidt erop dat er dan een bepaalde periode eindigt voor de mensheid en dat daarna een nieuw tijdperk volgt.

Los hiervan zegt Bhagavan:

"De komende 25 jaar zal de mensheid getuige zijn van veranderingen, die zich in de loop van haar lange evolutie nooit eerder hebben voorgedaan. Na deze transformatie zal er een nieuwe tijd aanbreken voor de mensheid:

SAT YUGA

of wel

HET GOUDEN TIJDPERK."

Boeken over Deeksha

“Vuur uit de Hemel” - Kiara Windrider  Uitgeverij Petiet, ISBN 90-75636-51-2   € 16,90

"Awakening into Oneness"  Arjuna Ardagh, ISBN  978-1-59179-573-5  Te bestellen via:
penningmeester(at)onenessholland(dot)nl voor € 28.

Dit boek is nu ook in het Nederlands verkrijgbaar:
www.onenessnederland.nl/news/8/37/Ontwaken-in-Eenheid.html